Δομή ΠΜΣ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού:

Γενικά για το Μεταπτυχιακό
Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας & Κανονισμοί
Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ