Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης,

6-9 Δεκεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων & Οργάνωση Εκπαίδευσης (1st MEU) οργανώνεται από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Οι ακαδημαϊκές μονάδες, υπεύθυνες για την διοργάνωση του συνεδρίου είναι: α) Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων και β) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης.

Οι κύριες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει: α) παράλληλες συνεδρίες παρουσιάσεων επιστημονικών άρθρων, β) ομιλίες επίσημων ομιλητών του ακαδημαϊκού χώρου, γ) εργαστήριο μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, δ) υπέροχες κοινωνικές δραστηριότητες.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Το γενικό θέμα του συνεδρίου είναι “Επιδιώκοντας την υπεροχή…”. Στις επιμέρους συνεδρίες θα διερευνηθούν θέματα όπως:

 • Εκπαίδευση και Παγκοσμιοποίηση
 • Διαδικασίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης
 • Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση
 • Εμπόδια στην Μάθηση
 • Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως και E-learning
 • Προσχολική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 • Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ξένων Γλωσσών
 • Ειδική Εκπαίδευση
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Προσφύγων
 • Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι συναφείς με ένα από τα παραπάνω θέματα. Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (δείτε παρακάτω τις σημαντικές ημερομηνίες), να είναι πρωτότυπες (να μην έχουν δημοσιευθεί κάπου αλλού), και να ακολουθούν την ακαδημαϊκή πρακτική και μεθοδολογία. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από τουλάχιστον δύο ανώνυμους κριτές οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν οι προτεινόμενες περιλήψεις θα γίνουν δεκτές ή όχι. Η αποδοχή μίας περίληψης δεν οδηγεί αυτοδίκαια στην αποδοχή του σχετικού τελικού άρθρου. Μετά την ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή της περίληψης θα ακολουθήσουν οι συγκεκριμένες οδηγίες για την υποβολή του τελικού άρθρου, το οποίο θα υποβληθεί εκ νέου σε διαδικασία κρίσης από δύο ανώνυμους κριτές οι οποίοι θα αποφανθούν εάν το άρθρο γίνεται δεκτό ή όχι.

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται ηλεκτρονικά, στο e-mail: MEU1@education-master.gr (έως και την 30η Ιουλίου 2018).

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Όλα τα άρθρα που θα γίνουν δεκτά για παρουσίαση στο συνέδριο θα συμπεριληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά και θα διαθέτουν  ISBN. Το κάθε άρθρο θα διαθέτει DOI (Digital Object Identifier).

Επιλεγμένα άρθρα, τα οποία σχετίζονται με εκπαίδευση στους τομείς του τουρισμού, ή του πολιτισμού, ή του μάρκετινγκ ή του μάνατζμεντ, θα δημοσιευθούν σε special issue του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές  Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή περιλήψεων (300 – 500 λέξεις), έως: 30/7/2018

Αξιολόγηση των περιλήψεων και επικοινωνία με τους συγγραφείς: 15/8/2018

Υποβολή των τελικών άρθρων:*  31/8/2018

Αξιολόγηση των τελικών άρθρων και επικοινωνία με τους συγγραφείς: 10/9/2018

* Οι συγγραφείς των άρθρων που θα γίνουν δεκτά για δημοσίευση θα ενημερωθούν για τις προδιαγραφές υποβολής των άρθρων. Μόνο τα άρθρα που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο θα συμπεριληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγραφή (μέχρι 15/9/2018):

Φοιτητές & Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων: 80€

Λοιποί σύνεδροι: 100€

Συνοδοί: 80€

Εγγραφή από 16/9/2018 και αργότερα:

Φοιτητές & Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων: 100€

Λοιποί σύνεδροι: 120€

Συνοδοί: 100€

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: Το υλικό του συνεδρίου, είσοδο σε όλες τις συνεδρίες, coffee breaks, επίσημο δείπνο την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, βεβαίωση συμμετοχής, βεβαίωση παρουσίασης.

Τουλάχιστον ένας συγγραφέας ανα άρθρο θα πρέπει να κάνει εγγραφή ώστε να έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει το άρθρο στο συνέδριο και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://www.education-master.gr/conference

Γραμματεία συνεδρίου: MEU1@education-master.gr

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:

 • Ιωάννης Ρουσσάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναπληρωτές Πρόεδροι:

 • Ειρήνη Ιωαννίδου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Ευάγγελος Χρήστου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μέλη:

 • Σπύρος Αβδημιώτης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Απόστολος Αποστολίδης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
 • Βασιλική Βράνα, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Χρήστος Γεωργίου,Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
 • Μαρία Δάρρα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
 • Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Σουλτάνα-Τάνια Καπίκη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Φώτης Κιλιπίρης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Σάββας Μαυρίδης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Αθηνά Νέλλα, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Μαρία Νίκα, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Ασπασία Οικονόμου, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Χρήστος Σαρμανιώτης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Παναγιώτης Τζιώνας, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Γεωργία Φέρμελη, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Ανέστης Φωτιάδης, Zayed University, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 • Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:

 • Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μέλη:

 • Σπύρος Αβδημιώτης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Σουλτάνα-Τάνια Καπίκη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Φώτης Κιλιπίρης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Παναγιώτης Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Ιωάννα Σιμέλη, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Ευαγγελία Σταλίκα, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Ευάγγελος Χρήστου, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης